Matriz ortogonal

Una matriz es ortogonal si verifica que:

A·At = I.