English-Spanish Math Dictionary
G


gallon: galón

Gaussian elimination: método de Gauss

geometric sequence: progresion geométrica

geometric series: suma de los términos de una progresión geométrica

geometry: geometría

gram: gramo

graph: gráfica

(to) graph: representar gráficamente

greatest common divisor: máximo común divisor